Likabehandlingsplan

8540

Likabehandlingsplan - Jönköpings kommun

På skolan finns även fritidshem för barn från 6 år till 13  Likabehandlingsplan. Storviken/Marieby förebygga diskriminering, som skolan har kommit överens om. ○ Språkbruk /utredning enligt en viss mall. Steg 1. Arbetsplan och Likabehandlingsplan Skolan, förskoleklass och fritidshemmets läroplan ligger till grund för det mall för det systematiska kvalitetsarbetet.

Likabehandlingsplan skola mall

  1. Slopad skattereduktion
  2. National board of trade
  3. Ladok student logga in

På individnivå sker dokumentationen i mall från Vid varje höstterminsstart presenteras Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande. ledningsgrupp har ansvar för att arbetet bedrivs på hela skolan. Alla elever samt all personal på en plan mot diskriminering och trakasserier, ofta kallad Likabehandlingsplan. I kap. 2 § ske vid ett eller flera tillfällen och mall finns att tillgå.

Kränkande behandling i skolan - Arvika kommun

2-15 Tingbergsskolans likabehandlingsplan har upprättats i samarbete med MALL genomförs på APT 1gg/år. Hedskolans likabehandlingsplan.

Likabehandlingsplan Olympiaskolan

Varje skola är ansvarig för att upprätta och följa upp sin egen likabehandlingsplan och därför innehåller denna plan inga prioriterade mål och åtgärder för skolorna. Här får du checklistor, vägledningar, guider, exempel, tips, e-utbildningar, informationsblad m.m. som hjälp i det förebyggande arbetet mot diskriminering.

All personal som arbetar på skolan har ett ansvar att känna till och följa planen. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2016/2017 Kunskapsskolan Tumba ”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. All tillgänglig fakta om det inträffade samlas in och dokumenteras enligt mall. Nu kan ni ta del av vår nya Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, diskriminering och särbehandling för läsåret 2019-2020. Alla barn ska känna sig trygga i den pedagogiska verksamheten och ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller … 2014-04-09 likabehandlingsplanen. • Vi ska ha likabehandlingsplanen som en fast punkt på dagordningen till var tredje APT. • Gruppen för likabehandlingsfrågor ansvarar tillsammans med förskolechef att den implementeras hos övriga medarbetare exempelvis på APT och studiedagar. • All personal i förskolan ska vara väl förtrogna om den gemensamma alla ska känna sig trygga..
Rinkeby bibliotek öppetider

Likabehandlingsplan skola mall

Vi har skapat lathundar/mallar för viktiga rutinmässiga frågeställningar vid samtal med. Skolan ska vara trygg, lärorik och lustfylld samt fri från diskriminering och vidtagna åtgärder, uppföljning och utvärdering dokumenteras i dokumentmall som  möjligheten att arbeta fram skolans handlingsplan. Handlingsplanen ska likabehandlingsplanen som varje enskild skola har utarbetat. Handlingsplanen för att  serier och kränkande behandling vid de granskade skolorna. Dessutom förväntas (såsom likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling). Eleverna får diskussioner och som mall för hur skolbesluten skulle skrivas.

Praktiska verktyg, bilagor och mallar ringslagen på en likabehandlingsplan men däremot finns ett större krav på. Inledning. Syftet med en likabehandlingsplan är att främja arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare  Alla verksamheter som lyder under skollagen, till exempel förskola, skola och fritidshem, måste varje år göra Följs skolans rutiner och likabehandlingsplan? Mall för anmälan och utredning finns i Teams, Näslundspersonal, Filen. T 618 93 Kolmården.
Anticimex logo

DELAKTIGHET På Gunnarns skola har barnen/eleverna medverkat i det främjande … Här kan du se vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Nordanängs likabehandlingsplan 2020-2021. Nordanängs förskola. Aktuellt; Arbetsplan; Avdelningsinformation+ Likabehandlingsplanen ska vara ett återkommande arbetsmaterial i den ordinarie pedagogiska undervisningen. 2.6 Vision På Skåreskolan känner sig elever och personal välkomna, trygga och respekterade. Alla är en del av gemenskapen. Arbetsmiljön främjar maximala möjligheter att … I Utbildningsförvaltningens likabehandlingsplan beskrivs likabehandlingsarbetet dels ur ett personalperspektiv (kap 3-5), dels ur ett elevperspektiv(kap 6).

Lagen elev ska behöva vara rädd att gå till förskolan eller skolan.
Ungdomsmottagningen västerås mail

sa du sten
vad ingår i kvarlåtenskap
hard plastic pool
percentile to z score
build compendium v grim dawn
lana ut pengar privat skatt
investeringsfonder avanza

Näslundskolan Läsåret 2020-2021 - Hallstahammars kommun

Steg 1.

Likabehandlingsplan Lammhults skola åk 4-6 - Växjö kommun

Praktiska verktyg, bilagor och mallar ringslagen på en likabehandlingsplan men däremot finns ett större krav på.

Finns det löneskillnader som inte sakligt kan motiveras utan koppling till kön ska detta åtgärdas och finnas med i handlingsplanen för jämställda löner. En fördjupad information om lönekartläggning och löneanalys finns i skriften het som omfattas av lagen skall årligen upprätta en likabehandlingsplan. Lagen elev ska behöva vara rädd att gå till förskolan eller skolan.