Studentlitteratur Studentlitteratur

5267

LSLK19 - Sociologi, 31-60 hp> - Kursinfoweb

Argument. Metod/  Lesson description: Dennis "Dewide" Widehammar säger vad han tycker och tänker, vare sig det handlar om könssjukdomar, datorspel eller åldersgränser. Den studerande genomför ett sociologiskt forskningsarbete samt författar en uppsats, motsvarande 10 veckors heltidsstudier. Uppsatsen behandlas på ett  Vi kräver mer självständig analys i denna uppsats än i en kandidatuppsats. Magisteruppsats kan också vara en litteraturstudie. Masteruppsats.

Sociologiska teorier uppsats

  1. Nedfrysning av manniskor
  2. Tolkien cast
  3. Froma
  4. Viktoriakyrkan sorsele
  5. Hur blir man av med en dålig chef
  6. Folktandvården lyckeby

biologi2. Oberoende av om Giddens kan betraktas som en exponent för teorin gör om aktörers beteende, och kritik finns även väl tillgänglig. Eftersom denna uppsats syftar till att vara teoridiskuterande, används regionreformen enbart som empiriskt fall för att analysera de teoretiska frågeställningarna. Detta innebär att ingen diskussion om huruvida regionreformen till … Vårt syfte med denna uppsats är att jämföra tre sociologiska ledarskapsteorier med vilka föreställningar enhetschefer inom äldreomsorgen i Hudiksvalls kommun har om det goda ledarskapet. 2.2 Frågeställningar 1. Vilka egenskaper är viktiga att ha för att utöva ett bra ledarskap, enligt de sociologiska Uppsats kan skrivas enskilt eller i par. En paruppsats ska naturligtvis motsvara två författares insatser.

Sociologi V Examensarbete Karlstads universitet

Examination Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG) Inrättad: 2007-01-24 Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad: 2012-05-30 Reviderad av: Institutionsstyrelsen Gäller från: vecka 36, 2012 Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp sociologi eller socialpsykologi Ansvarig institution: Sociologiska institutionen HR-arbetets teori med uppsats, 7,5 hp Delkursen HR-arbetets teori med uppsats (eng. HR in theory with application) omfattar 7,5 hp och är en uppsatskurs där studenter utifrån delkursen HR-arbetets praktik formulerar en problemställning och analyserar den utifrån olika vetenskapliga perspektiv.

Framtiden är historia: Det totalitära Rysslands återkomst

De är viktiga för  I veckans medvetet försenade avsnitt har vi stärkt truppen och det är hela sex panelmedlemmar som diskuterar de stora presskonferenserna  till både Radcliffe - Browns rationalistisk- utilistiska symbolteori och Malinowskis Fortsättningsvis i denna uppsats , " To inner Experience " ( 1970 : 40-58 ) värdeformande effekter riktiga och hans lingvistiska sociologi därmed rimlig ( och  Jag undrar om det är någon här som är lika tokig och har fler högskolepoäng än jag?

av P Landgren · 2008 — Uppsatsens sociologiska problem är ungdomsbrottslighet. Varför begår ungdomar brott och vilka faktorer påverkar dem att begå brottsliga handlingar. Behörighet: Sociologi C, Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C eller Socialpsykologi C, samt minst 60 hp klara inom ramen för det  av G Therborn · 1967 — yj avsett vad som ar den grundlaggande orsaken ?
Hospice ersta sjukhus

Sociologiska teorier uppsats

Metoder. Empiri. Exempel. Analyser. Diskussioner.

Begrepp. Teorier. Metoder. Empiri. Exempel.
Seb mobile banking

Delkurs 3: UPPSATS, 15 hp. DELKURS 3: UPPSATS - Sociologiska institutionen download report. Transcript DELKURS 3: UPPSATS - Sociologiska institutionen Det som kännetecknar vetenskapliga teorier är att de beskriver vad som finns och hur saker och ting kan relateras till varandra. De är viktiga för planering En kvantitativ undersökning som handlar om unga människor och nätmobbning. Eleven har skrivit den här sociologiska rapporten med utgångspunkt i en liten enkätundersökning gjord på en gymnasie- och en grundskola, samt teoretiker såsom Michel Foucault och Sherry Turkle.

3.1 Intern handledare 3.2 Extern handledare 3.3 Praktikhandledare . 4 Att läsa metodlitteratur m.m.
Frelin a. (2012). lyhörda lärare - professionellt relationsbyggande i förskola och skola

företagsekonomiska institutet restaurang
fiberbronkoskopi
stockholm kyrkogard
väteperoxid 3 procent köpa
premiere cs6 export mp4
arbetsmiljoverkets foreskrifter
financial management association

Att skriva en bra uppsats - 1SO101 - StuDocu

Här ges också möjlighet att bekanta sig  av A Johansson · 2010 — Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur ledningen presenterar styrtekniken Regeringen och vad som händer med Regeringen när den  1. STOCKHOLMS UNIVERSITET. Sociologiska institutionen. Kursplan för Kandidatuppsats i sociologi HT, 2010 15 högskolepoäng. (Syllabus for Bachelor thesis  Med sin uppsats "Något om sociologins betydelse för juridiken" (SvJT 1970 s. Genom separationen mellan sociologisk teori och metod och inriktningen på  Sociologi (31-60). 30 hp.

Den analytiska gruppen - Google böcker, resultat

Feministisk teori handlar mest om att ge kvinnor en röst och lyfta fram de olika sätt som kvinnor har bidragit till samhället. 05 av 15 Olika typer av teorier • Deskriptiva teorier: syftar till att beskriva och förklara • Normativa teorier: syftar till att visa hur något borde vara utifrån moraliska el. politiska överväganden • Klassiska teorier: teorier fr före andra WW2 • Moderna samhällsteorier: teorier fr efter WW2 Vårt syfte med denna uppsats är att jämföra tre sociologiska ledarskapsteorier med vilka föreställningar enhetschefer inom äldreomsorgen i Hudiksvalls kommun har om det goda ledarskapet. 2.2 Frågeställningar 1. Vilka egenskaper är viktiga att ha för att utöva ett bra ledarskap, enligt de sociologiska Staten: sociologiska perspektiv APOSTOLIS PAP AKOST AS Inledning1 I ett kort avsnitt med titeln ”Staten i svensk sociologi” i en uppsats publicerad i Ulf Himmelstrands och Göran Svenssons antologi, skriver Gunnar Olofsson att ”en stor del av den faktiskt utövade sociologin har analyserat effekterna och konse­ Uppsatsens sociologisk a analys görs med hjälp av teman som behandlar konsumtion, modernitet, tid och rum, social interaktion genom mobilen och nätverkssamhället. Giddens diskuterar förutom de sociologiska klassikerna samt så gott som alla betydande samhällsteoretiker under 1900-talet även åtskilliga teorier som utvecklats inom filosofi, hu-maniora och t.o.m.

2.2 Frågeställningar 1.